Revize OOPP

Revize OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky)

Provádíme pravidelné každoroční revize materiálu výškových pracovníků a horolezců

Tyto revize jsou povinné a nezbytné zejména pro:

  • vykonávání prací horolezeckou technikou
  • provoz lezeckých stěn
  • organizace, které zapůjčují lezecké vybavení (školy, zájmové spolky)

Jedná se o revize:

  • lan, smyc
  • sedacích úvazků a postrojů
  • karabin
  • brzd
  • jistících pomůcek
  • šplhadel

Jsme držiteli certifikátu pro revize materiálu těchto firem:
LANEX, PETZL, SINGING ROCK, KONG

Oprávnění provádět periodické kontroly