0 +

Třída 1

odborně způsobilý k provádění výškových prací pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu

Třída 2

odborně způsobilý k provádění výškových prací pomocí lanového přístupu a lezeckých technik

Vstupy pro školení:

 • Evidence v prezenční listině
 • Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce. Část pátá, BOZP
 • Nařízení vlády 362/2005 Sb.
 • Zásady první pomoci
 • Návody na používání OOPP

Praktický výcvik

Vstupní školení  – seznámení se s vybavením, předvedení praktických činností, orientace na všechny základní úkony a manipulace související s pohybem ve výšce. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

Opakovací školení – předvedení praktických činností, orientace na specifické činnosti související s konkrétním profesním zaměřením školené osoby. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

 • Řešení mimořádných událostí
 • Ověření znalostí
 • Zkušební test ze souvisejících právních předpisů a návodů k používání OOPP proti pádu
 • Praktické předvedení manipulace s OOPP
 • Pohovor

 Výstup školení

 • Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Přenosnou kartu odborné způsobilosti


Zpracoval: Milan Genda
IČ66736960
Osoba odborně způsobilá provádět školení pracovníků ve výškách.
Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., Ev. Č. HEON/313/PRE/2020.
Držitel certifikátu osoby odborně způsobilé pro periodické kontroly OOPP proti pádu z výšky.
Instruktor lezení.

PROVÁDÍME PROFESNÍ ŠKOLENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Poptávka

Máte zájem o naše služby? Zašlete nám poptávku a my se vám ozveme.