Práce na komínech, silech

Demontáž, demolice, nátěr komínů. Čištění zbytkových nánosů násypných částí sil.

Demolice ocelového komína Frýdlant n. O.

Nátěr značení komína Termo

o